Garantie & Retouren

Om in aanmerking te komen voor garanties, manco’s en/of retour zenden van producten dient aan de volgende voorwaarden te worden voldaan:

- alvorens het retour geven aan de transporteur, dient eerst melding te worden gemaakt bij de afdeling support.

- het product dient nieuw, schoon, ongebruikt , onbeschadigd en in originele verpakking te zijn.

- het product word door onze technische dienst/fabrikant gecontroleerd op juiste werking alvorens tot vergoeden word overgegaan.

- voor het retour nemen en crediteren van bestelde goederen brengt W&N Trading 10% administratiekosten in rekening over de netto totaalwaarde van de retourzending.

- orders dienen direct nagekeken te worden op compleetheid en/of beschadigingen. Onjuistheden dienen nog dezelfde dag gemeld te worden zodat interne controle kan plaats vinden. Buiten deze termijn kan W&N Trading niet meer aansprakelijk gesteld worden voor manco leveringen. Pakbon tekenen is goederen accepteren!

- goederen die ter reparatie worden aangeboden dienen eerst aangemeld te worden bij de afdeling support, met duidelijke omschrijving van de klacht. Het verzenden van het product komt voor rekening verzender.

- indien u zich wilt beroepen op garantie dient een kopie van de factuur meegezonden te worden.